Pilot project AAI, de start

Claudia’s AAI project pilot

In augustus komt er schot in ons AAI project, waarvan Claudia van In Respect, de trekkersrol heeft, want zij heeft een subsidieverzoek gedaan die ook is toegekend en nu gaan we een pilot draaien.

Maar allereerst, wat is AAI? Aai is volgens het woordenboek een zelfstandig naamwoord en betekent een strelende aanraking en ook wel liefkozing. Maar meestal gebruiken we dit zelfstandig naamwoord, wanneer we een dier aaien. Dat vind ik nou zou leuk aan deze afkorting, want AAI staat voor Animal Assisted Intervention.

Henriette en ik hebben samen de post-HBO studie gevolgd van Pet4care. Samen met onze honden, Flory, Eevee en Dupi, vormen we drie coaching-teams. De psychosociale hulpverlening bieden we aan in

Claudia, Henriette en ik hebben samen de post-HBO studie gevolgd van Pet4care. Samen met onze honden, Flory, Eevee en Dupi, vormen we drie coaching-teams. De psychosociale hulpverlening bieden we aan in samenwerking met onze hond. Deze combinatie laat een diepe indruk achter bij de coachee na een sessie. Die diepe indruk, maakt van alles los en daardoor komt er een groeiproces opgang.

Voor wie is deze pilot bedoelt?
Deze pilot is specifiek opgezet voor de doelgroep hulpverleners. Het is een prachtige beroep, dat ook ik nog uitoefen, maar het is bij vlagen ook een zwaar beroep, fysiek en emotioneel. De inzet van een hulpverlener heeft altijd een persoonlijke kant, wij zijn ons eigen instrument. Goed onderhoud, theoretische kennis en zelfkennis zijn essentieel voor ons functioneren.

Muzikaal intermezzo: De prachtige ‘muziekstukken’ die wij, hulpverleners, in ons hoofd en hart schrijven, klinken vals door slecht onderhoudt vanwege tijdgebrek en tekort aan budget. Sommige hulpverleners krijgen een ‘muziekstuk’ om te spelen, maar hebben niet geleerd om de noten te lezen en weten niet welke instrumenten nodig zijn om het muziekstuk uit te voeren.
Deze metafoor staat voor: de hoge werkdruk, coping met wat ‘de waan van de dag’ brengt en geen tijd voor zelfreflectie (intervisie).

Wie wil er meewerken aan onze pilot?
Het is de Levantogroep, die deze kans met twee handen heeft aangepakt. Daarmee geven ze negen  medewerkers de kans om mee te doen aan onze driedaagse pilot. Ondanks dat ze, zoals elke hulpverleningsinstantie, te kampen hebben met werkdruk en personeelstekorten. Maximaal negen medewerkers kunnen mee doen aan deze pilot, waar er ruimte wordt gegeven aan persoonlijke groei en daarmee tevens de duurzame inzetbaarheid borgen.

Hoe zetten wij ons AAI-pilot in voor deze doelgroep?
Doel van de training is bewustwording (van de stress-signalen van het lichaam) en hoe ga je daarmee omgaat, zodat je gezond blijft.
De kennis die een hulpverlener voornamelijk inzet gebeurt in het hoofd (theoretische kennis), maar ons lichaam heeft ook een geheugen en voelen is belangrijk in ons vak. Balans tussen voelen en weten, tussen volgen en grenzen stellen.
In de pilot bieden de coaches en de co-coaches (onze honden) een persoonlijke gereedschapskist voor het onderhouden van je eigen unieke mooie muziekinstrument.

Het persoonlijke doel van de betrokken coaches en co-coaches is het volgen van onze passie, vertrouwen op de samenwerking met de hond, die van nature conflict vermijdend is, geen oordeel vormt en altijd bereid is om het opnieuw te proberen totdat het goed genoeg is. Samen willen Claudia, Henriette en ik dit beroep blijven uitoefenen tot ver over onze pensioenleeftijd, omdat we het met plezier doen en er positieve energie van krijgen. 

Wordt vervolgd….

Facebook
LinkedIn