De GRIP & GLANS cursus 2022

De start van Grip & Glans cursus
door Henriette Beun (Bueno Coaching) en Mariska Pasteuning (Rust in de Kop)

In oktober is de Grip & Glans cursus gestart. De Grip & Glans cursus is een onderdeel van Sociaal Vitaal Plan Westerveld, net als de fit-test van 2 april en de beweeglessen die daarna zijn gestart. De Grip & Glans groepscursus is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het doel van de zeven bijeenkomsten is het versterken van:
GRIP, houvast krijgen op het leven, er is aandacht voor het ‘zelf-doen’ van de cursisten (zelfmanagementvaardigheden).
GLANS, meer welbevinden, het (her)ontdekken van de zachte schittering, schijnsel, blinken en/of stralen wat het dagelijkse leven biedt.

De cursus wordt gegeven door getrainde en gecertificeerde docenten. Deze docentenopleiding wordt verzorgd door Mastertrainers opgeleid door de RUG/UMCG.

De basisverwachting is dat iedereen in principe de vaardigheden hebben om hun eigen leven op een positieve manier in te vullen en zelf goed voor hun eigen welbevinden kunnen zorgen. Deze al bestaande vaardigheden worden tijdens de cursus geactiveerd en op een positieve manier aangesproken. De cursus draait vooral om wat de cursisten nog zelf kunnen (empowerment). Uitgangspunt is dat cursisten, na het volgen van de cursus, veerkrachtiger omgaan met levenservaringen, persoonlijke veranderingen op het gebied van gezondheid, wonen, werken en sociale relaties.

Tijdens de eerste bijeenkomst was er veel uitleg van de docenten en vonden de cursisten de bijeenkomst, vooral informatief, nuttig, verrassend, positief en open. De tweede bijeenkomst werd als verhelderend, opener, leuker en ‘we doen het goed’ ervaren.

Het is voor ons docenten, heel waardevol om terug te horen dat de cursus thuis ook nog doorwerkt en dat een cursist zegt; ”Ik leer mezelf weer kennen”, maar ook: “De hele week na de cursus, had ik van die aha- momenten en heb ik toch meer leuke dingen en sociale contacten gehad, dan dat ik van tevoren had bedacht.”
En dan te bedenken dat we nog vijf bijeenkomsten gaan invullen met glans-voorwerpen, positieve-interactie oefening, gesprekstechnieken, combineren, contact-oefeningen, reserves opbouwen en nog meer leuke en nuttige onderwerpen.

Facebook
LinkedIn