Depressie

Normaal gesproken wisselt je stemming door de dag heen voortdurend, soms zelfs binnen een paar minuten. Dan voel je vrolijk, hoopvol, dankbaar, peinzend, verdrietig, geërgerd, ongeduldig en dan weer opgelucht, positief, negatief, boos of angstig.
Verdrietige, oftewel sombere gevoelens, kunnen ook langer aanhouden: ieder mens heeft wel eens een ‘dip’. Zo’n sombere bui kan verschillende oorzaken hebben; een ruzie, een teleurstelling of gewoon vermoeidheid. Meestal verdwijnt die sombere bui vanzelf, na een paar uur of na een paar dagen.
Wanneer je bijvoorbeeld je baan verliest of als je relatie wordt verbroken dan blijft dat sombere gevoel nog langer aanhouden. Maar ook tijdens een langere periode van somberheid, wisselen je gevoelens elkaar af en heb je desondanks toch bijvoorbeeld soms plezier of een gevoel van dankbaarheid.

Depressie
Een depressie is anders. Je voelt dan alleen nog maar de negatieve gevoelens. De somberheid die je voelt is veel heftiger, intenser en blijft aanhouden. Niemand kan je opvrolijken, niets interesseert je meer. Je voelt je leeg en futloos. Je hebt het gevoel alsof er een soort grauwe deken over je heen is gevallen, waardoor dingen niet meer goed tot je doordringen. Je blijft maar in cirkeltjes denken. Vaak voel je je angstig of gespannen zonder te weten waarom. Het lukt op een gegeven moment niet meer om goed te functioneren in je werk of studie.
20% van de volwassenen krijgt een depressie. Het is niet gek of abnormaal om een depressie te hebben. Depressies komen van alle psychische aandoeningen het meest voor. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven een depressie.

Wat kun jezelf doen?
Bij milde klachten kun je zelf veel doen. Een eerste stap is om te praten over de klachten met o.a. de huisarts, familie en/of vrienden. Een gebrek aan echt contact kan een depressie veroorzaken. Echt contact houdt in dat je met elkaar praat over wat je voelt, laten zien van of het vertellen over jouw emoties. Als mensen zich niet meer uiten, is de kans groot dat ze in een depressie terecht komen.
Een tweede stap is een regelmatige dagindeling aanhouden, regelmatig eten, meer gaan bewegen en naar buiten gaan. Je conditie lijf heeft al baat bij weinig bewegen. Voor de hersenen merk je pas verschil als je minimaal een half uur per keer beweegt. Wandelen kan iedereen.  

Check de data voor Mindful Walk Coaching of maak een afspraak met mij voor een traject Coaching met Hond.

Facebook
LinkedIn