Eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid heeft iedereen weleens. Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Je bent eenzaam, als jij dat zo ervaart. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Let op! Eenzaam is iets anders dan alleen zijn. Je kan ervoor kiezen om alleen te zijn en dat juist fijn vinden. Het kan zo maar zijn dat je het fijn vindt om alleen te zijn, maar dat je juist een gevoel van eenzaamheid ervaart in een groep mensen, bij vrienden, familie en in een relatie of huwelijk.

Als de gevoelens van eenzaamheid langdurig aanwezig zijn, dan kan dat lichamelijke of psychische klachten veroorzaken. Er zijn onderzoeken die een verslechterde gezondheid waarnemen. Sommige levensgebeurtenissen geven gevoelens van eenzaamheid, zoals: overlijden van een naast, scheiding, ziekte of beperking, verhuizing, verlies van werk, financiële problemen.

Er zijn een aantal signalen waaraan je kan merken dat jij of iemand anders zich eenzaam voelt: 
Lichamelijke: verslechterde zelfzorg, vermoeidheid, gebrek aan eetlust
Psychisch: negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet,  boosheid, angst, leegte, verlies van vertrouwen in andere mensen
Sociaal: weinig sociale contacten, missen van steun
Gedrag: gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden of juist claimen, overmatig gebruik of verslaving

Eenzaamheid is, je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. We willen er graag bij horen, we willen graag voelen dat we ertoe doen. Iedereen heeft een behoefte aan zingeving. Zingeving is het zoeken naar betekenis en te ervaren dat wat we doen in het leven een waarde heeft. Doordat je jezelf nuttig voelt, voel je je minder eenzaam.

Check de data voor Mindful Walk Coaching of maak een afspraak met mij voor een traject Coaching met Hond.

In het voorjaar van 2022 wordt ik opgeleid als cursusleidster van GRIP en GLANS.
GRIP staat voor zelfregie en GLANS voor zingeving. Met deze cursus krijg je grip op het leven en geef je er glans aan. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers en worden geleid door twee getrainde Grip en Glans-docenten. De tweede docent is Henriëtte Beun van Bueno Coaching. 
Wordt vervolgd…

Facebook
LinkedIn