Verlies

Verlies, verdriet en rouw hoort bij het leven, dat weten we allemaal en toch willen we het liever vergeten.
Door het te vergeten, gaat het niet weg. Vroeg of laat worden we geconfronteerd met dat deel van het leven. Verlies gooit je hele toekomstperspectief ondersteboven. Door een ongeluk, beperking, scheiding, verlies van die belangrijke persoon in je leven door de dood. Plotseling is alles wat je zeker wist onzeker geworden, onveilig. Dat wat zo vanzelfsprekend was, is veranderd, nieuw en misschien wel een beetje beangstigend.


Na het verlies van je geliefde of dierbare is alles anders, wat je samen deelde is nu voor jou alleen. Het leven gaat door, je bent omringd door alles wat je zo vertrouwd is en toch is klopt er iets niet. Je voelt een gemis, 
onmacht, boosheid, wanhoop, troosteloosheid en de gedachte komt bij je op: “wil ik wel verder alleen? Wat is er om nog voor te leven? Ja, je weet het antwoord wel, voor de kinderen, de kleinkinderen, je vrienden, gewoon omdat je lichaam nog kerngezond is, maar zo voelt het niet.

Wanneer je iemand verliest waarmee je leven deelt volgt een periode van rouw. Rouw is een gezonde reactie op verlies. Maar als alle emoties zijn gevoeld en wat er overblijft is leegte, wat moet je dan met die nieuwe levensfase? Hoe vindt je weer een nieuwe doel (zingeving) in je leven?

 

Tijdens coaching met hond kijken we naar vijf levensgebieden die belangrijk zijn een gevoel van zingeving te ervaren, zoals sociale vaardigheden, want vaak zorgt verlies ervoor dat het netwerk van mensen om je heen kleiner wordt. Samen kijken we naar je kwaliteiten, wat zijn je sterke punten? Kunnen zwakke punten aansterken door ze meer aandacht te geven, want wat je aandacht geeft dat groeit. Samen kan er gekeken worden hoe de kwaliteit van gedachten verbetert kunnen worden. Wat vindt je leuk om te doen en hoe ga je zorgen dat je het ook gaat doen (oplossingsgericht werken). Er is aandacht  voor : hoe ziet je leven er nu uit? Hoe ervaar je jij eigen leefomgeving? We doen oefeningen waardoor je voor jezelf duidelijkheid krijgt over waar je op dit moment staat in je leven en waar je naar toe zou willen? 

Door oefeningen te doen met co-coach Eevee komt er een samenwerking op gang  tussen lichaam en geest. Want co-coach Eevee is een hond, zij is altijd in het hier en nu. Zij leert jou meer te leven in het hier en nu, te genieten van het moment. Dat geeft ontspanning. Een lichaam zonder stress, heeft meer energie (mindfulness). Met yoga is de focus op bewegen, zodat  dat je even je (lastige) gedachten verzet naar hoe je de beweging maakt, welke spieren je voelt. Een geleide meditatie zorgt dat je gedachten niet bij hangen, maar zoals de wolken wegdrijven met de wind. 

 

Check de data voor Mindful Walk Coaching of maak een afspraak met mij voor een traject Coaching met Hond.

 

In het voorjaar van 2022 wordt ik opgeleid als cursusleidster van GRIP en GLANS.
GRIP staat voor zelfregie en GLANS voor zingeving. Met deze cursus krijg je grip op het leven en geef je er glans aan. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers en worden geleid door twee getrainde Grip en Glans-docenten. De tweede docent is Henriëtte Beun van Bueno Coaching. W
ordt vervolgd…

Facebook
LinkedIn