Verlies

Verlies, verdriet en rouw hoort bij het leven, dat weten we allemaal en toch willen we het liever vergeten.
Door het te vergeten, gaat het niet weg. Vroeg of laat worden we geconfronteerd met dat deel van het leven. Verlies gooit je hele toekomstperspectief ondersteboven. Door een ongeluk, beperking, scheiding, verlies van die belangrijke persoon in je leven door de dood. Plotseling is alles wat je zeker wist onzeker geworden, onveilig. Dat wat zo vanzelfsprekend was, is veranderd, nieuw en misschien wel een beangstigend.


Na het verlies van je geliefde of dierbare is alles anders, wat je samen deelde is nu voor jou alleen. Het leven gaat door, je bent omringd door alles wat je zo vertrouwd is en toch is alles anders. Dan is er dat gevoel van onmacht, boosheid, wanhoop, troosteloosheid, de gedachte komt bij je op: “wil ik wel verder alleen? Wat is er om nog voor te leven?
Ja, we weet het antwoord wel, voor de kinderen, de kleinkinderen, je vrienden, gewoon omdat je lichaam nog kerngezond is, maar zo voelt het niet.
Wanneer je iemand verliest waarmee je leven deelt volgt een periode van rouw. Rouw is een gezonde reactie op verlies. Maar als alle emoties zijn gevoeld en wat er overblijft is leegte, wat moet je dan met die nieuwe levensfase? Hoe vindt je weer nieuwe doel (zingeving) in je leven?

Karin van Doeveren en ik hebben een workshop ontwikkeld: Hoe nu verder? De workshop bestaat uit acht bijeenkomsten  van 2 uur. Samen met de deelnemers zoeken we naar een antwoord wat past bij jou. Hoe je na zo’n verlies weer stap voor stap in beweging komt om een nieuw zinvol leven op te bouwen.


De acht bijeenkomsten hebben een rode draad om van je huis (jezelf) weer een thuis te maken. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor o.a. hoe ziet je leven er nu uit? Hoe ervaar je jij leefomgeving? We doen oefeningen waardoor je voor jezelf duidelijkheid krijgt over waar je op dit moment staat in je leven en waar je naar toe zou willen? 

Wij zijn ervan overtuigd dat lichaam en geest horen bij elkaar en de samenwerking  tussen lichaam en geest erg belangrijk is. Dus is tijdens de workshop ook aandacht voor je lichaam, want je lichaam is altijd in het hier en nu (mindfulness), beweging (o.a. yoga) en hoe je om kan gaan met je gedachten (meditatie). 

 
Facebook
LinkedIn