Pilot project AAI: de uitvoering

AAI in Hoensbroek

Waar mijn hart van overloopt, stroomt deze blog van over. In deze blog deel ik mijn ervaringen van de AAI pilot in Hoensbroek. Wellicht wordt jij ook geraakt als lezer? Misschien wil je dit zelf ervaren? Samen met team gecoacht worden  op dezelfde manier?  Misschien weet je iemand, die er wat aan kan hebben? 

Ik heb net twee trainingsdagen van AAI (Animal Assisted Intervention) achter de rug in Hoensbroek.  De foto van Eevee spreekt boekdelen, zo voel ik me nu. Op het moment dat de foto is genomen spiegelt mijn co-coach Eevee de ingehouden, liefdevolle trots van de deelnemer aan de andere kant van de riem. De deelnemer laat hetzelfde zien, ook op een steen: ze VOELT, ze WEET: zij gaat haar persoonlijke einddoel halen.

Dit was ongeveer haar reflectie na de sessie: ik heb al heel wat therapie en begeleiding gehad voor de problemen in mijn leven. Maar wat ik in de afgelopen sessie heb ervaren, dat heeft nog geen therapeut voor elkaar gekregen. Ik kan tijdens EMDR alles glashelder vertellen, maar ik kwam niet bij mijn gevoel.

Ook de andere deelnemers, mijn coach collega’s Claudia en Henriette hebben waardevolle momenten met onze co-coaches Dupi, Flory en Eevee doorleefd. Dit was nog maar tijdens de eerste dag! De kracht van de deelnemers is dat zij zich openstelden om samen te werken met de honden als co-coaches tijdens een sessie.

Hoe ziet zo’n sessie er dan uit?
Tijdens een sessie kan de opdracht zijn dat de deelnemer zelf een parcours maakt, die samen met de  hond wordt doorlopen. De hindernissen in het parcours kunnen staan voor emotionele gebeurtenissen die invloed hebben op het welzijnsgevoel op het werk of in het persoonlijke leven. 
Een momentopname tijdens een van de sessies: een deelnemer maakt een parcours met zeven hindernissen, waarvan drie hoge sprongen. Al gauw blijkt dat de co-coach de hoge sprongen niet wil maken. Wat doe je dan als bedenker van het parcours? Hoe ga je om met de weerstand die de co-coach laat zien? Hoe blijf je in contact? Welke aanpassing is er nodig om samen te blijven werken? Welke hindernis kan de co-coach wel of niet nemen?

Eigenlijk allemaal thema’s die we in het dagelijks leven, zoals tijdens het werk, tegenkomen. Deze deelnemer werkt als hulpverlener in de zorg. Wanneer neem je de leiding? Hoe maken we de hulpverlening op maat voor de client? Hoe passen we de hulpverlening aan, zodat het past bij wat de client begrijpt en aan kan? Wanneer kunnen we het loslaten? Hoe ga je als hulpverlener om met weerstand? Als het te moeilijk is, de lat te hoog ligt, hoe pas je dat dan aan?

De deelnemer ziet het gedrag van de co-coach, ervaart en voelt het, zonder woorden! Want de co-coach kan niet mopperen en geeft geen sociaal wenselijke antwoorden. De deelnemer kan niets anders doen dan onderzoeken waar het gedrag vandaan komt. De volgende stap is het zoeken naar oplossingen. In dit geval minder hindernissen (kleinere stapjes) en lagere sprongen. De deelnemer neemt het initiatief voor een nieuwe plan (parcours). Het nieuwe plan wordt uitgelegd aan de co-coach, de samenwerking wordt hervat.

Door de verschillende hindernissen uit te proberen en te onderzoeken maakt de deelnemer gebruik van zijn kennis en persoonlijke kwaliteiten. De co-coach en de deelnemer zijn blij en trots dat het lukt. Dat geeft zelfvertrouwen. Dat levert de deelnemer zelfkennis op: ik kan leiding nemen wanneer nodig, ik maak contact en hou contact, vanuit mijzelf. Feedback van de coach; “Je doet het geweldig. Je kunt ons perfect aansturen, geeft duidelijke en gerichte feedback.”

Op zulke momenten gebeurt er iets moois bij alle betrokkenen, er is een gedeeld gevoel van trots,  zelfvertrouwen en dankbaarheid. Dankbaarheid om deel te zijn van deze AAI-pilot. In het realiseren van deze pilot waren er meerdere hindernissen en lag de lat hoog. De eerste hindernis het maken van de pitch voor de subsidiegever, een oerwoud aan regels en praten als brugman en blijven geloven om een droom te verwezenlijken. De hulp van anderen zorgde ervoor dat de motivatie bleef en hindernissen verlaagd werden en genomen konden worden. We voelen en weten het allemaal; AAI werkt!  ervaren 

Facebook
LinkedIn