“Wat heb je geleerd?”

WAARSCHUWING! Dit is mogelijk een saaie blog. Ik ga antwoord geven op een reactie die ik heb gekregen op een van mijn blogs: “wat heb je geleerd?” In mijn vorige blogs, heb ik vooral geschreven over mijn persoonlijke leermomenten. Aan andere reacties merk ik dat er herkenning is tussen mijn en hun eigen momenten van onzekerheid, verwarring en persoonlijke groei.

Maar niet bij de vragensteller “wat heb je geleerd?”, deze vraagsteller is op zoek naar concrete informatie vermoed ik. Vroeger, dat mag ik zeggen als het gaat om 30 jaar geleden, heb ik tijdens mijn werk in het reisbureau al ervaren dat er verschillen zijn in hoe mensen communiceren of hoe ze informatie verwerken en willen hebben. In een mooie reisbrochure staat dat het strand op 5 minuten loopafstand is van het hotel, vervolgens kreeg ik de vraag wat is de afstand in meters? (dat is trouwens 500 meter)

In de wereld van educatie wordt dit verschil in mensen aangeduid met alfa-mensen (niet exacte vakken) en je bèta-mensen (exacte vakken). In de psychologie geldt de aanduiding vaak voor persoonseigenschappen alfa-mensen zijn voornamelijk dominant en bèta-mensen zijn volgzaam. Als je zoekt op internet kom je trouwens ook nog gamma-mensen tegen, deze mensen volgen ‘sociale studies’. Natuurlijk is er een stroming die de bovenstaande mensverschillen vaak onzin vinden, want elke mens uniek is en bestaat uit een mix van verschillende eigenschappen.

Dus de vraag: “Wat heb je geleerd?”, is gesteld door iemand met dominante exacte persoonseigenschappen, op zoek naar feitenkennis. Ik gooi maar even, tegen mijn menselijke natuur in, met de hier voorgenoemde labels en etiketten. Gewoon voor de duidelijkheid.

Natuurlijk heb ik veel saaie feiten geleerd, zoals afkortingen. Met mijn dyslexie heb ik trouwens een hekel aan afkortingen. Het leren van afkortingen heeft tijd nodig, het automatiseren is lastig met dyslexie en ik moet dus echt stampen om de kennis vast te houden. Maar met deze afkortingen het gelukt: A.A.I. (Animal Assisted Intervention), A.A.T. (Animal Assisted Therapy), A..A.C. (Animal Assisted Coach), A.A.A. (Animal Assisted Activity).

De International Association of Human and Animal Intervention Organizations (IAHAIO), heeft een uitgebreid document geschreven met definities en richtlijnen voor mensen die met dieren werken, inclusief een checklijst voor kwaliteitsborging en competentieprofielen. Heel saai om te lezen, maar zeer waardevol voor mijn toekomst als coach met hond.

In dit document kwam ik nog nieuwe woorden tegen, zoals antrozoölogie, de studie van mens-dier interacties. Oh ja, ik heb in de afgelopen maanden mijn ethologische kennis vergroot; gedragskennis van dieren, specifiek het gedrag mijn hond Eevee.

Toch kan ik het niet laten, want het meest leerzame voor mij in de afgelopen maand is toch die ‘zachte’ kennis, de mens-kennis, de zelfkennis, de zelfontwikkeling. Het is zo onontbeerlijk, want zelfontwikkeling en zelfinzicht zijn de kern voor een goede coach. Het is essentieel te weten wat van mij is en wat van de client.

Een van de boeken op de boekenlijst gaat over; overdracht en tegenoverdracht. In het dagelijks leven wisselen deze telkens af in contact met anderen. En dat is wat het is. Het is ook een bron van herkenning en/of frustratie. Voor mijn rol als coach is het belangrijk dat ik inzicht heb in mijn eigen emoties. Want als iets mij raakt, dan ben ik niet meer bezig met de cliënt. Met als gevolg dat er verwarrende en soms pijnlijke misverstanden ontstaan. Positieve overdracht van client naar coach kan bestaan uit projecties van bewondering en afhankelijkheid. Als de projecties omslaan heb je plotseling te maken met teleurstelling en vijandelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om een weg te vinden in deze jungle van gevoeligheid. Het start met jezelf kennen, om de ander goed te coachen.

Ik heb ondertussen boeken gelezen met verschillende theorieën en methodieken om het coachingsproces te bevorderen oftewel bewustwording bij de cliënt te realiseren. Daarmee groeit het zelfvertrouwen, de cliënt neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen inbreng in zijn leven en zo komt de persoonlijke groei tot stand. Het coachingstraject wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid. De client is de expert van zijn eigen leven. De coach start door vragen te stellen, een proces van bewustwording. De client is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn eigen gestelde leerdoel. Mijn rol als coach is daarbij ondersteunend.   

Een van de theorieën en methodieken, die mij heeft geraakt is het ‘innerlijke kind’. De kind-emoties van vroeger komen tot uiting in het HIER-en-NU en belemmeren de persoonlijke groei. Vanaf voor je geboorte tot waar je nu bent is een opeen stapeling van ervaringen. Wat er precies in gebeurt weet je niet meer, maar heel diep van binnen voel je het nog wel (in je hart).

Het kwetsbare kind voelt zich eenzaam, geïsoleerd, verveeld, ongesteund, gebrekkig, somber, overspoeld, incompetent, vertwijfeld, behoeftig, hulpeloos, hopeloos, angstig, bezorgd, slachtoffer, waardeloos, ongeliefd, liefde onwaardig, verloren, zwak, verslagen, onderdrukt, machteloos en/of buiten gesloten.

In je leven heb je manieren gevonden om met de bovenstaande heftige emoties om te gaan, om te overleven. Je hebt een manier gevonden om je hart te beschermen, sommige overlevingstechnieken zijn, als je ouder bent niet meer nodig Ze gaan soms echt in de weg zitten. In de methodiek “Voice Dialogue”, worden deze gevoelens in een metafoor gegoten van een grote touringcar: de beschermers zijn de chauffeurs en zij bepalen grotendeels de route. In de bus zitten alle andere gevoelens, oftewel ikken: misschien wel een grapjas, een dwaas, een dromer, een krijger, een avonturier, een bankhanger, een sloddervos, een perfectionist en… vul je eigen touringcar maar in.

In de kwetsbaarheid van het innerlijke kind ligt ook de kracht van het leven, Het zijn juist de kind-emoties, zoals liefde, vreugde, speelsheid, creativiteit, intuïtie, warmte, veiligheid en geborgenheid, die ons leven zo waardevol maken.

Dit is wat ik aan het leren ben en misschien vind je dit ondertussen net zo interessant als ik. Er is op internet veel te vinden en er zijn cursussen die je kan volgen. Of je komt straks bij mij en Eevee een coaching-traject doen!?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
LinkedIn